ورود موقت برا ی پردازش خصوصا اقلام خوراکی

60525/96
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع :اخذ کلیه مجوزها و گواهی های قانونی لازم جهت ترخیص کالاهای ورود موقت برا ی پردازش موضوع ماده 51 ق.ا.گ

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 251098/92- 113/ 14/71/558مورخ20/12/92 این معاونت و بخشنامه شماره 22788/93/1131/73/53 مورخ 14/2/93 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه و با عنایت به اعلام برخی مشکلات موجود در گمرکات اجرایی و از آنجایی که حفظ سلامت عمومی جامعه از اولویت های گمرک ج.ا.ا. میباشد لازم است مستند به ماده 127 ق.ا.گ. در هنگام ورود و ترخیص کالاهایی که به نوعی با سلامت جامعه در ارتباط میباشند(خصوصا اقلام خوراکی )به ویژه تحت رویه ورود موقت برای پردازش موضوع ماده 51 ق.ا.گ و بند (د)ماده 72 آ.ا.ق.ا.گ.، مجوز ها و گواهی های لازم از سازمان های ذیربط منجمله سازمان ملی استاندارد ایران ،وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،سازمان حفظ محیط زیست،سازمان انرژی اتمی و…بر اساس مقررات مربوطه اخذ گردد. لذا مقتضی است دستور فرماییدضمن اقدام در خصوص موضوع ، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ نمایند.بدیهی است مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده ناظرین و مدیران محترم گمرکات اجرایی خواهد بود.