ارزش گمرکی خودروهای سواری Ssang Yang کره جنوبی مدل 2016

291/24/206/7402/94/170809
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش سواریهای Ssang Yang کره جنوبی مدل 2016

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسات شماره584-3/6/94 و 592-19/8/94 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع مدل سواریهای Ssang Yang سال 2016 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت رامک خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد .

CFR (USD) Freight (USD) FOB
(USD) Model Description نام کشور نام خودرو
16465 700 15765 ACTYON Gasoline A/T 2295cc کره جنوبی سواری اکتیون
17100 700 16400 KORANDO A/T 1998cc کره جنوبی سواری کوراندو
13735 700 13035 ACTYON Sport M/T 2295cc کره جنوبی سواری اکتیون اسپورت
14600 700 13900 ACTYON Gasoline M/T 2295cc کره جنوبی سواری اکتیون
10430 700 9730 Tivoli Gasoline A/T 1597cc کره جنوبی سواری تیولی
170809