ارزش گمرکی خودرو سواری ALFAROMEO ایتالیا مدل سال2016

298/24/206/8855/94/171421
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش سواریهای ALFAROMEO ایتالیا مدل سال2016

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 592 مورخ 19/8/94 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع سواری های ALFAROMEO مدل سال 2016 ساخت ایتالیا به نمایندگی شرکت آلفا موتور به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواریهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد .
CFR
Euro)) Freight Port
(Euro) FOB Italian
Port (Euro) Model
Description Item
12220 600 11620 Alfa Romeo Mito 1.4 135HP M/T آلفا رومئو میتو 1
13385 600 12785 Alfa Romeo Mito 1.4 140HP A/T آلفا رومئو میتو 2
13383 600 12783 Alfa Romeo Mito 1.4 170HP M/T آلفا رومئو میتو 3
13990 600 13390 Alfa Romeo Mito 1.4 170HP A/T آلفا رومئو میتو 4
15255 700 14555 Alfa Romeo Giulietta 1.4 170HP M/T آلفا رومئو جولیتا 5
16015 700 15315 Alfa Romeo Giulietta 1.4 170HP A/T آلفا رومئو جولیتا 6
63995 700 63295 Alfa Romeo 4C 1.75 240HP A/T 4Cآلفا رومئو 7

298.24.206.8855.94.171421-13940909