ارزش گمرکی خودرو سواری MG چین مدل سال 2016

299/24/206/7402/94/171435
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش سواری های MG چین مدل سال 2016
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 592-19/8/94 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع سواریهای MG مدل سال 2016 ساخت چین به نمایندگی شرکت صنایع مدیا موتورز کیش به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد .

CFR (USD) Fright(USD) (FOB (USD Model Description نام کشور نام خودرو
13184 500 12684 MG6 چین سواری ام جی
10034 500 9534 MG350 1.5L A/T چین سواری ام جی
11034 500 10534 MG GT 1.5L A/T چین سواری ام جی
16250 800 15450 MG GS 2.0L DCT چین سواری ام جی

299.24.206.7402.94.171435-13940908