لزوم اخذ مجوز جهت ترخیص مکانوتراپی و عدم لزوم مجوز جهت ترخیص ماساژور

167/73/113/63722/93/74277————-1393/04/29   دانلود بخشنامه
گمرکت اجرایی
با سلام و احترام

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 93/210/18170 مورخ 93/04/10 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به انضمام تصویر نامه شماره 664/32177 – 93/03/31 اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در خصوص غیرپزشکی بودن کالاهایی به نام ماساژور و عدم نیاز به مجوز اداره مذکور برای ورود و ترخیص دستگاههای مکانوتراپی ذیل تعرفه 9019 کتاب مقررات صادرات و واردات خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص وفق نامه فوق الذکر با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم صورت پذیرد.

فرود عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه