معرفی شرکت نفت سپاهان بعنوان شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی نفت

68572-106

گمرکات غرب تهران- قم- مشهد(صرفاً برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون)- اصفهان- اراک- یزد- شیراز- سمنان-جلفا- بازرگان- بندر امام خمینی(ره)- شهید رجایی- دوغارون- باشماق- آستارا- خسروی- آبادان- خرمشهر- مهران- بوشهر- نوردوز- سرخس- میرجاوه- رازی(برای خروج قطار به ترکیه)- زاهدان(برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج می شود)- خارک(صرفا برای تولیدات پتروشیمی خارک) – مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور)- گمرک میلک(صرفاً برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام)- کرمانشاه- ماهیرود-پیرانشهر و پیشین(صرفاً خروج محموله های نفتی) –سهلان (فقط محموله های نفتی استان آذربایجان شرقی)

موضوع: معرفی شرکت نفت سپاهان بعنوان شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده دربند 2ماده 18 دستورالعمل اصلاحیستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

باسلام و احترام
بپیوست تصویر نامه شماره 2087/94/ص مورخ 02/04/94 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شرکت نفت سپاهان بعنوان شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده دربند 2ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام می دارد: شرکت موصوف صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری خود ، مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف بمدت یکسال از تاریخ صدور نامه صدرالذکر می باشند..خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرکتهای مذکور، موارد را سریعاً به این دفتر اعلام نمایند.