ارزش گمرکی خودروهای سواری TOYOTA مدل سال 2016

241/24/206/3550/94/136437
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارسال پرایس لیست سواریهای TOYOTAمدل سال 2016

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 585 مورخ 16/6/94 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن وتجارت به پیوست یک برگ پرایس لیست انواع مدل سواریهای Toyota سال 2016ساخت ژاپن به نمایندگی شرکت ایرتویا ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواریهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

PRICE FOR BASIC GRADE MODELS 2016
C&F PRICE ( USD) TRANSMISSION (USD) ENGINE MODEL
17100 A/T 2.0L COROLLA XLI
19300 A/T 2.0L COROLLA GLI
21800 A/T 2.5L CAMRY GL
24200 A/T 2.5L CAMRY GLX
30100 A/T 2.5L CAMRY HYBRID
16500 M/T 2.0L HILUX 4Ï2 D/C
18500 M/T 2.7L HILUX 4Ï2 S/C
20500 M/T 2.7L HILUX 4Ï2 D/C
22500 M/T 2.7L HILUX 4Ï4 D/C
22500 M/T 2.5L HILUX DLS 4Ï4 D/C
43550 A/T 2.5L LEXUS ES 250
46500 A/T 2.5L LEXUS IS 250
41200 A/T 1.8L LEXUS CT200H
51500 A/T 2.5L LEXUS GS250
22800 M/T 2.7L HIACE STD ROOF
25800 M/T 2.7L HIACE MIDDLE ROOF
30200 M/T 2.7L HIACE HIGH ROOF
30950 M/T 2.7L HIACE DSLHRACGL
14950 A/T 1.5L YARIS HB
15700 A/T 1.5L YARIS SEDANE
30100 A/T 2.5L RAV 4
28900 A/T 2.0L FVT 86
26880 A/T 1.8L PRIUS
50400 A/T 2.0L LEXUS NX200T
54500 A/T 2.5L LEXUS NX300H

 C&F PRICE ( USD)  TRANSMISSION (USD)  ENGINE  MODEL