ارزش خودروهای سواری TOYOTA و LEXUS مدلهای COROLLA 2.0L و GS250

92/24/206/3550/40369 تاریخ 10/03/1393
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش خودروهای سواری TOYOTA( تویوتا)  و LEXUS (لکسوس)  مدلهای COROLLA 2.0L و GS250

با سلام و احترام
دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 536 مورخ 30/2/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش خودروهای TOYOTA و LEXUS سال 2014 ساخت ژاپن به نمایندگی شرکت ایرتویا به شرح جدول زیر ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

MODEL DESCRIPTION C&F Bandar abbas (USD)
LEXUS G S250  2.5L A/T لکسوس 39000
COROLLA XLI  2.0L A/T کرولا ایکس ال آی 16900
COROLLA GLI  2.0L A/T کرولا جی ال آی 1910