ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری در سال 93

45155/114
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری در سال 93

باسلام و احترام،
به پیوست تصویر نامه شماره 5202/210/92 مورخ 7/2/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و نامه شماره 2186/1/93 مورخ 24/1/93 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ارسال و ضمن ملغی نمودن بخشنامه 150138/92/360 مورخ 5/8/92 موضوع ضوابط صادرات گیاهان دارویی ، صنعتی و عطری اعلام می دارد:طبق قسمت ج ) از بند 2 نامه پیوستی صدرالذکر طبقه بندی اقلام محصولات و فرآورده های غیر چوبی جنگلی و مرتعی از نظر حفاظت ، بهره برداری و صادرات بشرح ذیل اعلام می گردد.
1- اقلام غیر مجاز (ممنوعه ): شامل اقلام مندرج در بند 1 (نامه پیوستی صدرالذکربشماره 2186/1/93 مورخ 34/1/93) با توجه به اینکه گونه های مزبور جزو گونه های تهدید شونده ، در حال انقراض و ذخائر ژنتیکی کشور محسوب میگردد صادرات آنها مطلقا ممنوع می باشد .
2- صادرات اقلام محصولات صرفا زراعی ،گلخانه ای و باغی مندرج در بند 3 نامه پیوستی صدرالذکرنیاز به اخذ مجوز از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و واحدهای تابعه ندارد. لیکن صادرات کلیه اقلام خارج از فهرست محصولات زراعی و گلخانه ای مزبور نیاز به اخذ مجوز از سازمان مزبور و واحدهای تابعه (ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها ) دارد.
3- اقلام مجاز مشروط : به غیر از گونه های ممنوعه ( موضوع بند ا )و اقلام صرفا زراعی و گلخانه ای ( موضوع بند 2 ) ، صادرات اقلام مزبور مستلزم اخذ مجوز از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور(دفتر امور مراتع و دفتر برنامه ریزی و بودجه) و وزارت جهاد کشاورزی می باشد.( مهمترین اقلام مجاز مشروط در بند 2 نامه پیوستی بشماره 2186/1/93 مورخ 24/1/93 درج گردیده است )
4- صادرات پودر و عصاره شیرین بیان ، گلاب و اسانسهای گیاهی نیاز به اخذ مجوز از سازمان مزبور ندارد.
5- صادرات محصولات سنواتی باقیمانده (طبق لیست اتحادیه گیاهان دارویی ) منوط به اخذ مجوز از دفتر امور مراتع می باشد.

– بر اساس مندرجات ذیل یادداشت فصلهای 6 و7جدول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات صدور بذر و نهال در مقیاس تجاری منوط به اخذ گواهی از موسسه تحقیقات ثبت و بذر و نهال و با رعایت مقررات قرنطینه می باشد. و همچنین بر اساس بخشنامه ردیف 58 مورخ 3/2/85 و ردیف 274 مورخ 9/10/88 صادرات پیاز زعفران ممنوع می باشد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20/11/85 به کلیه
گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات