شرایط قرنطینه ای واردات سبوس گندم

شرایط قرنطینه ای واردات سبوس گندم Triticum aestivum

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد

1. Trogoderma spp. 2. Araecerus fasciculatus

2- در قسمت A.D (توضیحات اضافی) تایید گردد که محموله در منطقه عاری از بیماری گیاهی زیر تولید شده است

1. Tilletia indica

توجه: درج اسامی علمی آفات و بیماری فوق در گواهی بهداشت گیاهی کشور مبدا الزامی بوده و در غیر اینصورت بدلیل نقص مدارک کالا قابل ترخیص نبوده و مسئولیت هرگونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
واردات سبوس گندم از کشورهای آفریقایی ، عربستان ، هند ، پاکستان ، افغانستان ، عراق ، بنگلادش ، چین ، ژاپن ، تایلند ، مالزی ، برمه ، اندونزی ، فیلبپین ، نیوزلند ، ترکیه ، آمریکا و مکزیک به دلیل گزارش وجود علف هرز قرنطینه ای Striga asiatica و سیاهک ناقص گندم Tilletia indica در مزارع گندم این کشورها مورد موافقت این سازمان نمی باشد .
3- ضدعفونی محموله با گاز فسفین به میزان 5/1- 1 گرم در متر مکعب حجم محموله در دمای°c 15 و بالاتر به مدت یک هفته در کشور مبداء و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه .
4- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و یا گواهی صدور مجدد و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است. در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.
توجه: صادرات مجدد سبوس گندم از کشور های آلوده به علف هرز قرنطینه ای Striga asiatica و سیاهک ناقص گندم Tilletia indica (کشور های فوق الذکر) مورد موافقت نمی باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.