پرایس لیست ماشین آلات راهسازی WIRTGEN ، VOGELE و HAMM سال 2014

77895/5331/205/24/180
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: پرایس لیست ماشین آلات راهسازی WIRTGEN ، VOGELE و HAMM سال 2014
با سلام و احترام
دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 543 مورخ 24/4/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست دو برگ پرایس انواع ماشین آلات راهسازی WIRTGEN ، VOGELE و HAMM بهمراه لیست آبشن های مربوطه سال 2014 ساخت آلمان به نمایندگی شرکت ویرتگن قشم ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

خداکرم اسکندری
سرپرست دفتر بررسی و تعیین ارزش