پرایس لیست لیفتراکهای KOMATSU سال 2014

219682/4554/204/24/491

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: پرایس لیست لیفتراکهای KOMATSU سال 2014

با سلام و احترام
با عنایت به صورتجلسه شماره 108 – 9/11/92 کمیته ارزش این دفتر به پیوست یک برگ پرایس لیست لیفتراکهای KOMATSU سال 2014 ساخت ژاپن به نمایندگی شرکت محور ماشین ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری لیفتراکهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش

بخشنامه ارزش گمرک پرایس لیست لیفتراک کوماتسو

بخشنامه ارزش گمرک پرایس لیست لیفتراک کوماتسو


قیمت لیفتراکهای کوماتسو 2014

قیمت لیفتراکهای کوماتسو 2014

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.