ارزش سواری چینی مدل GX5 سال 2014

247665/8796/206/24/541

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: ارزش سواری چینی مدل GX5 سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 528 مورخ 13/12/92 کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش ارزش سواری GX5 سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت صنعتی تولیدی مرتب به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
FOB CHINA ( YUAN) MODEL DESCRIPTION
113,110,00 GX5 2378cc A/T
4WD – EURO IV OBD

رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش

بخشنامه گمرک قیمت خودرو سواری GX5 سال 2014 ساخت چین
بخشنامه گمرک قیمت خودرو سواری GX5 سال 2014 ساخت چین