اصلاح ردیف تعرفه تراکتور کشاورزی چرخ لاستیکی با قدرت بالای120اسب بخار

94/210/28615 تاریخ 1394/05/12 دانلود بخشنامه

جناب آقای عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران

پیرو نامه شماره 94/210/27447 مورخ 1394/05/07 و با عنایت به مفاد نامه های شماره 93/210/14797 مورخ 1393/03/25 و شماره 92.210.53196
مورخ 1392/12/20 به اطلاع می رساند با توجه به اصلاحات تعرفه ای کتاب مقررات صادرات و واردات در سال 1393 ردیف تعرفه تراکتور کشاورزی چرخ لاستیکی با قدرت بالای 120 اسب بخار به 87019090 اصلاح می گردد.

یاداور می شود قبلا این کالا تحت تعرفه 87019010 طبقه بندی شده بود.

سید عباس حسینی
مدیرکل مرکز مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران