ثبت سفارش و واردات کشنده های بالای ۵۰۰ اسب بخار مستعمل

پیرو بخشنامه شماره 102035/94 مورخ 2/6/94 به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 50480 مورخ 16/8/94 سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و بر اساس مغاد نامه مزبور اعلام می دارد، صرفاً ثبت سفارش آن دسته از کشنده های بالای 500 اسب بخار مستعمل که عملاً واجد شرایط مندرج در موافقت کلی بخشنامه فوق الاشاره می باشند معتبر خواهد بود.ضمناً با توجه به اعلام نظر شماره 33962 مورخ 26/5/94 سازمان ملی استاندارد ایران، مبنی بر عدم امکان بررسی و اظهارنظر در خصوص کامیون های کشنده مستعمل موضوع موافقت کلی ابلاغی من جمله برندهای تجاری مرسدس بنز مدل آکسور، آکتروس 1855 و 1851 و ولوو مدل FH500، و اعلام نظر راهور ناجا مبنی بر قابلیت حمل بار تا 44 تن و پلاک خودروها بر این مبنی، دستور فرمایید نسبت به اجرای ماده 106 قانون امور گمرکی جهت کشنده های ترخیص شده از محل موافقت کلی و با مدل های فوق الاشاره در اسرع وقت و قبل از سپری شدن مهلت مقرر در ماده مزبور اقدام و ضمن اعلام مراتب به پلیس راهور ناجا جهت توقیف و تحویل کالا به آن گمرک، از نتیجه این مرکز را مطلع فرمایند.مجدداً تأکید می نماید ثبت سفارش و ترخیص کشنده های بالای 500 اسب بخار مستعمل صرفاً بر اساس مدل های یاد شده و رعایت کلیه شرایط و بندهای مندرج در بخشنامه پیروی این مرکز و ارائه مجوز فنی از سازمان ملی استاندارد ایران و رعایت کامل مقررات امکان پذیر می باشد.