شرایط قرنطینه ای واردات 1- دانه مالت جو (بوداده و بونداده) جهت مصارف خوراکی و صنعتی از کشور اوکراین 2- یونجه خشک فشنگی از کشور فرانسه

برای انجام واردات محصولات فوق الذکر از کشورهای مذکور همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی و نیز بازدید و بررسی­های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می­باشد.
14766