لیست کامل اولویت گروه کالایی 1 تا 9 و گروه کالایی 10

دولت ایران در زمان احمدی نژاد جهت تنظیم بازار و اختصاص ارز با کالاهای با درجه اهمیت های مختلف تصمیم گرفت که کالاهای وارداتی را اولویت بندی کند.

در این اولویت بندی کالاها به 10 گروه تقسیم شده اند که درجه اهمیت گروه کالایی یک از همه بیشتر و کالاهای لوکس تجملی در گروه ده قرار گرفتند. البته این اولویت بندی به مرور دست خوش تغییرات شد و دولت نیز به صورت قدم به قدم شروع به اختصاص ارز به کالاها از گروه یک به بالا کرد.

هم اکنون به جزء گروه 10 بقیه کالاهای گروه 1 تا 9 می توانند ارز دولتی اخذ کنند. البته در داخل همین گروهها کالاهایی هستند که دولت آنها را مشمول ارز متقاضی کرده است. همچون بعضی از میوه جات

شما می توانید از طریق لینک های زیر فهرست کالاهای اولویت کالایی یک تا نه و گروه ده را دانلود کنید.

اولویت کالاها از گروه 1 تا 9 + دانلود / گروه کالایی 10