منطقه آزاد ماکو

maku free zone logoطرح ایجاد منطقه آزاد ماکو در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده است . مساحت تقریبی منطقه آزاد ماکو ۵۰۰۰ کیلومتر مربع و شامل شهرستانهای ماکو، پلدشت و شوط می باشد. هنوز محدوده دقیق این منطقه به تصویب نرسیده است اما تابلوی شروع منطقه آزاد ماکو از سه راهی نازک در بخش ارس ( شهرستان پلدشت ) نصب شده است.
فرودگاه منطقه آزاد ماکو در بخش مرگنلر شهرستان شوط در حال احداث است و با شهر ماکو نیم ساعت فاصله دارد.
آدرس و تلفن های تماس :
آدرس: ماکو، کیلومتر ۲ جاده بازرگان
تلفن: ۹-۰۴۴۳۴۳۷۷۷۷۱
فاکس: ۰۴۴۳۴۳۷۴۹۴۲

 

موقعیت منطقه آزاد ماکو
موقعیت منطقه آزاد ماکو

ثبت شرکت در منطقه آزاد ماکو مدارک لازم برای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتها و موسسات خارجی منطقه آزاد ماکو
 اساسنامه منطقه آزاد ماکو  اعضای هیات مدیره منطقه آزاد ماکو
 محدوده مجاز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو