پرایس لیست ماشین آلات راهسازی SHANDONG LINGONG به مارک SDLG سال 2014

75254/4092/205/24/163
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارسال پرایس لیست ماشین آلات راهسازی SHANDONG LINGONG به مارک SDLG سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 540 مورخ 27/3/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس انواع ماشین آلات راهسازی مارک SDLG سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت همیار ماشین آسیا ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد .

 خداکرم اسکندری
سرپرست دفتربررسی و تعیین ارزش