تأیید گواهی حلال و الصاق نشان برای توزیع و عرضه کالا

مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای تولید کننده دارو
ارسال اطلاعات مربوط به حلیت مواد غذایی ، دارویی و مکمل به مرکز تحقیقات حلال
شماره : 138734/665 تاریخ : 30/09/1394
سلام علیکم؛
بااحترام، با عنایت به بخشنامه شماره 56308/655 مورخ 24/04/94 و نامه شماره 22495/655/د مورخ 04/11/93 به اطلاع می رساند کلیه امور مرتبط با حوزه حلال در مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران به آدرس تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ولیعصر- خیابان دانش کیان- پلاک 24- کدپستی 1415845371- مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران ساختمان شماره 4 سازمان غذا و دارو صورت می پذیرد.
تلفن: 88909033 نمابر: 8889858
دکتراکبر عبدالهی اصل – مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر
شرکتهای تولیدکننده و واردکننده مواد خوردنی و آشامیدنی
شرکتهای تولیدکننده و واردکننده فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل
شرکتهای تولیدکننده و واردکننده فراورده های آرایشی و بهداشتی
شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو و فراورده های بیولوژیک
شرکتهای تولیدکننده و واردکننده ملزومات و لوازم پزشکی
موضوع: تأییدیه گواهی و استفاده از نشان حلال
شماره : 56308/655 تاریخ : 24/04/1394
سلام علیکم
با عنایت به لزوم گسترش فرهنگ مصرف محصولات حلال در دنیا، کلیه شرکت های تولیدکننده و واردکننده محصولات سلامت محور در صورت نیاز به تأیید گواهی حلال و الصاق نشان برای توزیع و عرضه کالا در داخل و خارج کشور میتوانند مدارک و مستندات محصولات را به مرکز تحقیقات حلال سازمان جهت دریافت تائیدیه به نشانی زیر ارسال نمایند.
تهران – خیابان ولی عصر ( عج )- بالاتر از میدان ولی عصر ( عج) – خیابان دانش کیان – پلاک 24- ساختمان شماره 4 سازمان غذا و دارو – مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران. کدپستی : 1415845371
تلفن : 88909033 فکس : 88890858
دکتر رسول دیناروند – مشاور وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو