نحوه صدور گواهی بهداشتی صادرات و فراورده های لبنی به اتحادیه اوراسیا

نحوه صدور گواهی بهداشتی صادراتی به کشورهای اوراسیا

فلوچارت اخذ گواهی بهداشتی قرنطینه ای صادرات و فراورده های لبنی به اتحادیه اوراسیا

(کشورهای بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان )
1-     شرکت متقاضی می بایست دارای کد I.R  از دفتر نظارت بر  بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور  باشد
2-    نمونه لیبل که به  تائید اداره قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان مبدا رسانده شده باشد.
3-    تکمیل فرم ( شماره 1) در خواست صادرات فراورده های لبنی به اتحادیه اوراسیا
4-    ثبت نام در سایت اداره کل دامپزشکی استان مبداء

مدارک:

4-1 : در خواست
4-2 : لیبل
4-3 : کد I.R
4-4 : تعهد طبق فرم شماره 2
5-    انتخاب واحد های دامداری صنعتی شیری واجد شرایط بهداشتی (مطابق با مفاد نامه شماره 73827/40/94  مورخ 25/9/94 سازمان دامپزشکی کشور،
6-    ارائه گواهی سلامت واحد اپیدمیولوژیک انتخاب شده از نظر بیماریهای قید شده در نامه فوق برابر با فرمت های تنظیمی (فرم شماره 3 ) توسط اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی استان و ارسال آن به اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل استان،
7-    در خواست نمونه برداری از فراورده های لبنی صادراتی توسط اداره قرنطینه از اداره بهداشت عمومی اداره کل استان مبداء
8-    انجام عملیات نمونه برداری  از فراورده  توسط اداره بهداشت عمومی
9-    ارسال نمونه به ازمایشگاه توسط اداره بهداشت عمومی
10-اخذ پاسخ نمونه از ازمایشگاه  توسط اداره بهداشت عمومی و ارسال آن به اداره قرنطینه اداره کل استان مبداء
11-پرداخت تعرفه های صادارتی توسط صادر کنندگان
12-صدور گواهی بهداشتی – قرنطینه ای توسط ( اداره قرنطینه ) اداره کل دامپزشکی استان مبداء
 

فرم شماره یک ( درخواست صادرات محصول)

 اداره کل دامپزشکی استان( استان مبداء) ……………..
با سلام

بدینوسیله شرکت ……………….(اسم شرکت) به شماره شناسه ثبت شرکت ها…………….و کد I.R به شماره ………………….در خواست صادرات فراورده های لبنی فراوری شده در کارخانه شرکت خودرا به ادرس ……………………………(آدرس کارخانه) به شرح ذیل را به اتحادیه گمرگی اوراسیا کشور …………..(نام کشور مقصد) را دارم .

1-    نوع محموله :………………. به میزان …………تن (یا واحد محصول) به تاریخ تولید …………. ..و تاریخ انقضاء ……………….
نام مدیر عامل/مهر شرکت / امضاء مدیر عامل
(توضیح : نامه در خواست صرفا با امضای اصل مدیر عامل معتبر می باشد و از ذکر شرکت و امضای فرد ثالث و یا بدون اسم و امضای مدیر عامل  جدااجتناب گردد).
 

لیبل:

لیبل باید دارای اطلاعات زیر باشد.

نوع محموله/مشخصات کارگاه و یا  کارخانه تولید کننده /اسم شرکت / کدI.R /تاریخ تولید روز، ماه ،سال /تاریخ انقضاء روز،ماه ،سال /شرایط نگهداری (درجه حرات و رطوبت محیطی و سایر ملزومات) /مشخصات صادر گننده/ارزش غذایی محصول(پروتئین،چربی،کربوهیدرات) logo /  سازمان دامپزشکی /علامت تجاری محصول ،وزن خالص و یا حجم محصول / ترکیب محصول ودرصد چربی

 

فرم شماره 2 : تعهد شرکت

(این فرم باید در دفاتر اسناد رسمی  تنظیم و همراه مدارک UP load  شود)
 

اینجانبان ………………….. به شماره ملی …………………….. به عنوان مدیرعامل ،…………………………………… به شماره ملی …………………………. عضو هیأت مدیره ،دارندگان حق امضاء به موجب اساسنامه شرکت …………………………..ثبت شده در اداره ثبت شرکتها به شماره ثبت…………………..مورخ ………………… درکمال صحت و سلامت اظهار وگواهی می نماییم که از مفاد قوانین و مقررات صادرات و واردات و قوانین و آئین نامه های سازمان دامپزشکی کشور و سایر قوانین و مقررات حاکم بر این فعالیت و عموم فعالیت های اقتصادی، بازرگانی و تولیدی علم و آگاهی کامل داریم وخود را مسئول و متعهد به انجام و تحقق موارد زیر در مهلت مقرر می دانیم و درصورت عدم توانایی در انجام تعهدات مشروحه زیر،مسئولیت آن را می پذیریم وحق اعتراض یا ادعای بعدی نخواهیم داشت وهمچنین گواهی می کنیم .

1-    مسئولیت و عواقب ناشی از برگشت و عودت یا انهدام محصول صادراتی با مشخصات ارائه شده در برگه درخواست پیوست را پس از صدور مجوز صادرات به هردلیلی اعم از بهداشتی و یا قوانین موضوعه کشور مبداء و مقصد و همچنین عدم مغایرت متن فارسی و روسی روی لیبل بعهده این شرکت بوده و حق هر گونه ضرر و زیان احتمالی را از سازمان دامپزشکی از خود سلب می نمایم .

2-    این شرکت توانایی مالی، علمی و فنی لازم را از منابع داخلی خود یا بواسطه جذب از سایر محل ها و منابع مجاز قانونی برای عرضه و فروش محصولات موضوع این مجوز را بر اساس قوانین ومقررات دارد و سازمان دامپزشکی کشور دراین رابطه مسئولیتی ندارد.

3-    دارنده این مجوز می بایستی استعلام ها و مجوزهای قانونی لازم را برای صادرات محصول فوق از سایر دستگاه های ذیربط و مسئول دریافت نماید.

4-   صحت ،درستی ،معتبر و قانونی بودن مدارک و مستندات ارائه شده به سازمان را در تمامی مراحل این تعهد نامه به رویت و تایید اینجانبان،امضاء کنند گان زیر رسید و اعلام می داریم شرایط و ضوابط فوق بطور کامل مورد قبول و پذیرش می باشد و خود را متعهد و ملزم به انجام و رعایت کامل آن می دانیم و ضمنا اعلام می داریم این تعهدنامه نسبت به کلیه درخواست های این شرکت جاری و صادق است.
نام و نام خانوادگی                             نام و نام خانوادگی
امضا مدیر عامل                             امضا رئیس هیئت مدیره

فرم شماره سه

( گواهی بهداشتی واحدهای انتخابی واجد شرایط برای ارسال شیر به کارخانجات دارای مجوز ارسال فرآرده های لبنی به روسیه)
 
اداره نظارت بر بهداشت عمومی استان( استان مبداء) ……………..
با سلام

اعلام می دارد واحد اپیدمیولوژیک دامداری شیری صنعتی دارای  کد اپیدمیولوژیک  ——– با نام —————– در لیست فراهم کننده شیر خام شرکت ……………….(اسم شرکت) به شماره شناسه ثبت شرکت ها…………….و کد I.R به شماره …………………. به ادرس ……………………………………….. …………………………………………..  (آدرس کارخانه) جهت صادرات مواد لبنی به اتحادیه گمرگی اوراسیا کشور …………..(نام کشور مقصد) قرار دارد.

بدینوسیله گواهی می گردد در این واحد:

1.       برنامه کنترل لوکوز گاوی و یون بر اساس نامه شماره  73827/40/94  مورخ 25/9/94 سازمان به اجرا گذاشته می گردد.

2.       بیماری لوکوز گاوی و یون مطابق با گواهی شماره ………………….     مورخ ………………….  دامپزشک مسئول بهداشتی فارم و یا نامه شماره ……………………………………….  مورخ…………………… مسئول بهداشتی شرکت فوق الذکر بر اساس آزمایشات انجام شده، وجود ندارد.

3.       بیماری بروسلوز و سل بر اساس داده های سیستم اطلاعات بیماریهای دامی در 6 ماه گذشته در واحد گزارش نشده است.

4.       بیماری تب برفکی در 28 روز گذشته ( از زمان دوشیدن شیر برای صادرات) و همچنین واحدهای واقع در شعاع 3 کیلومتری آن گزارش نشده است.

نام و نام خانوادگی
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی استان