ارزش گمرکی ماشین آلات راهسازی Doosan کره جنوبی سال 2015

265/24/205/9948/94/152667
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی Doosan کره جنوبی سال 2015
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه 590 مورخ 28/7/94 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع مدل ماشین آلات راهسازی Doosan سال 2015 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت بین المللی نصر ماشین به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد .

نوع خودرو Model Specification Price (USD) FOB
بیل مکانیکی چرخ زنجیری  Hyd Crawler Excavator DX63-3 38000
بیل مکانیکی چرخ زنجیری Doosan Hyd Crawler Excavator DX225LC-A 92000
بیل مکانیکی چرخ زنجیری Doosan Hyd Crawler Excavator DX260LC-A 98500
بیل مکانیکی چرخ زنجیری Doosan Hyd Crawler Excavator DX340LC-A 125000
بیل مکانیکی چرخ زنجیری Doosan Hyd Crawler Excavator DX420LC-A 170000
بیل مکانیکی چرخ زنجیری Doosan Hyd Crawler Excavator DX520LC-A 194000
بیل مکانیکی چرخ زنجیری Doosan Hyd Crawler Excavator DX190WA 95000
بیل مکانیکی چرخ زنجیری Doosan Hyd Crawler Excavator S180WV 93000
لودر Doosan Hyd.Wheel Loader DL420A 136000
لودر Doosan Hyd.Wheel Loader SD310 65000