ممنوعیت واردات بنیان نوشیدنی لیمو (گازدار و بدون گاز)

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع: بخشنامه در خصوص نتایج آزمایشگاهی پایش نمونه های آبلیمو
شماره : ۱۲۰۵۱۱/۶۷۵ تاریخ : ۲۴/۰۸/۱۳۹۴
سلام علیکم؛
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۵۴۰۸۴/۶۷۵ مورخ ۲۱/۴/۹۴ با عنایت به عدم انطباق های متعدد مشاهده شده در نتایج آزمایشگاهی پایش نمونه های آبلیمو در سطح عرضه و نیز با توجه به رای کمیته فنی و قانونی به شماره ۱۱۸۳۶/۶۸۸ خواهشمند است دستور فرمایید:

  • تشدید نظارت بر واحد های تولید آبلیمو بعمل آید و کنترل مواد اولیه مورد استفاده بر اساس پروانه های بهداشتی ساخت و مقایسه مقدار مواد اولیه ورودی و میزان محصول تولید شده در دستور کار قرار گیرد.
  • پروانه های بهداشتی ساخت صادره برای تولید بنیان نوشیدنی لیمو (گازدار و بدون گاز) در سراسر کشور از تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۴ تعلیق و مجوز ورود جهت محصول فوق از تاریخ مذکور صادر نشود.
  • از ابتدای سال ۱۳۹۵ برای هر واحد تولید کننده آبلیمو صرفاً پروانه بهداشتی ساخت با یک نام تجاری به منظور تولید آبلیمو تهیه شده از آبلیموی تازه و نیز با یک نام تجاری متفاوت از آن، پروانه بهداشتی ساخت آبلیموی تهیه شده از کنسانتره لیمو صادر و ضمناً موضوع مذکور در خصوص تولید قراردادی نیز اجرا شود.

شایان ذکر است این مصوبه شامل صادرات محصولات مورد نظر نمی باشد.

دکتر هدایت حسینی – مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی