واردات و ترخیص دانه های روغنی

بسمه تعالی
38687/94/19926/73/44
05/03/1394
کلیه گمرکات اجرائی

باسلام و احترام
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 6372/210/94 مورخ 2/7/94 دفتر مقررات صادرات و واردات به همراه تصویر نامه 124/501/94 مورخ 2/2/94 وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه از تاریخ 31/1/94 با توجه به تصمیمات متخذه در کارگروه تنظیم بازار واردات و ترخیص دانه های روغنی منبعد با اخذ مجوزهای لازم از سوی دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی امکان پذیر گردیده است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص با توجه به مفاد نامه های صدرالاشاره و رعایت کامل مقررات اقدام لازم صورت پذیرد.
علی معقولی
معاون مرکز واردات و امور مناطق آزادوویژه