تعرفه ترجیحی واردات نخ آکریلیک از ترکیه

بسمه تعالی
190750/94/175052/113/73/334
07/10/1394
ناظرین محترم گمرکات
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های ردیف 203 مورخ 15/5/93 و ردیف 64 مورخ 24/3/94 ، به پیوست تصویر نامه شماره 56782/100/94 مورخ 14/9/94 رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ارسال و اعلام میدارد میزان تخفیف حقوق ورودی کالاهای تحت ردیف تعرفه ( 55093200 ) موضوع فهرست مصوبه 28641/ت50290 ه مورخ 18/3/93 هیات محترم وزیران از 40 درصد به 10 درصد کاهش می یابد خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدها و گمرکات زیر مجموعه نیز ابلاغ و نظارت لازم معمول گردد.
سید مجتبی پورسیف
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه

334-1