واردات و تعرفه جرثقیل های تک کابین و دو کابین مستعمل

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه تفکیک جرثقیل های 25تنی وبالاتر تک کابین ودو کابین مستعمل مشمول موافقت کلی (اسفند94)
تاریخ 15/12/1394
شماره بخشنامه 78635/210/94
مرجع صدور دفتر قوانین مقررات صادرات و واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

پیرو نامه شماره 93/210/14942 مورخ 1393/03/25 موضوع موافقت کلی با ورود جرثقیل 25 تن و بالاتر تک کابین و دو کابین با شاسی دو محوره ره صورت مستعمل ضمن ارسال تصویر نامه شماره 72/7/108/94/237053 مورخ 1394/12/10 گمرک ایران به آگاهی میرسند، جرثقیل های خودکششی که بر روی یک شاسی چرخ دار خودرو تک کابین که در آن شاسی و ماشین کار برای یکدیگر طراحی شده و تشکیل یک واحد مکانیکی یکپارچه را می دهند در ردیف 84264100 و جرثقیل هایی که بر روی شاسی یک وسیله نقلیه مثل کامیون نصب گردیده اند چنانچه دارای دو کابین مجزا برای کنترل و هدایت خودرو و جرثقیل باشند در ردیف 87051010 و در غیر این صورت در ردیف 87011090 تعرفه طبقه بندی می شوند.

تقی محمدیان
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
78635