واردات لاستیک از انواع نشان های تجاری دارای نمایندگی در داخل کشور

با سلام و احترام – طبق نامه شماره ۵۶۳۷۵ مورخ ۱۶/۹/۹۴ دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص واردات لاستیک توسط مرزنشینان صرفاً از انواع نشان های تجاری دارای نمایندگی در داخل کشور جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت موارد ذیل و رعایت کامل مقررات ارسال میگردد.
۱- واردات لاستیک موضوع ردیفهای ۳، ۹ و ۱۰ از فهرست مزبور (ساخت آمریکا) امکانپذیر نمیباشد.
۲- شرایط اعلام شده فوق جهت واردات لاستیک از محل مصوبه ملوانی نیز لازم الاجرا می باشد.
۳- مفاد نامه فوق الاشاره صرفاً شامل کالاهای وارده از محل سهمیه ارزی سالیانه توسط مرزنشینان و یا سهمیه تعیین شده در مصوبه ملوانی با رعایت سقف مقداری و ارزشی می گردد.لذا ورود کالای مزبور خارج از سهمیه های تعیین شده صرفاً توسط نمایندگی های رسمی مجاز و یا دارندگان گواهی فعالیت از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان امکانپذیر می باشد.
سید مجتبی پورسیف-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه