ممنوعیت واردات گیاهان زینتی اعم از، نهال، نشاء قلمه، گیاهچه و سایر اجزاء آنها از کشور چین

مدیر کل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 57508/210/94 مورخ 17/9/1394 را خطاب به مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2065/501/94 مورخ 1/9/1394 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واردات گیاهان زینتی از کشور چین(لاکی بامبو، بنسای، پاچیرا و غیره) خواهشمنداست دستور فرمایید به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند گیاهان زینتی اعم از، نهال، نشاء قلمه، گیاهچه و سایر اجزاء آنها از کشور چین تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام گردد.
متن نامه شماره 2065/501/94 مورخ 1/9/1394 مدیر کل وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است:
با توجه به نامه شماره 730/1582 مورخ 19/8/1394 سازمان حفظ نباتات در خصوص مشاهده موارد مکرر و متعدد آلودگی محموله های مربوط به گیاهان زینتی وارداتی از کشور چین (لاکی بامبو، بنسای، پاچیرا و غیره)، خواهشمنداست با توجه به چالش های حدی معضلات حاد مربوط به عودت و یا امحاء محموله های فوق و عدم پاسخگویی سازمان حفظ نباتات کشور چین به تذکرات ارسال شده و تکرار مداوم عدم رعایت شرایط قرنطینه ای و ضوابط مربوط به سلامت گیاهان توسط آن کشور، ثبت سفارش و ورود گیاهان زینتی اعم از، نهال، نشاء قلمه، گیاهچه و سایر اجزاء آنها از کشور چین تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام گردد