ورود برخی کالاها از جمله لوازم خانگی به صورت اجزاء و قطعات منفصله

با توجه به اهمیت رعایت قاعده ۲-الف از قواعد عمومی تفسیری و ورود برخی کالاها از جمله لوازم خانگی به صورت اجزاء و قطعات منفصله تحت عنوان بدنه و یا اجزاء و قطعات که ذیل شماره اجزاء و قطعات اظهار می شوند، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص این قبیل کالاها دقت لازم مبنی بر بررسی دقیق و اعمال قاعده ۲-الف از قواعد عمومی تفسیری سیستم هماهنگ شده در صورتی که ارکان اصلی و اساسی کالای کامل وارد شده باشد اقدام و در موارد ابهام و یا اختلاف، ضمن توصیف کامل کالا و شرح اقلام وارده، اظهارنامه و اسناد و مدارک مربوطه به همراه اصل کاتالوگ و نمونه های وارد شده را به صورت لاک و مهر به این دفتر ارسال تا بررسی و اعلام پاسخ گردد.مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده معاون فنی و مدیر ان گمرک خواهد بود.
عبدالرضا غلامی-مدیر کل دفتر بررسی و تعیین تعرفه