میزان پول رایج همراه مسافرین خروجی

104079/198
میزان پول رایج همراه مسافرین خروجی
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع :میزان مجاز خروج پول رایج همراه مسافر

باسلام و احترام،
پیرومفاد بخشنامه ردیف 248 مورخ سال 91 درخصوص میزان مجاز ورود وخروج ارز همراه مسافر اعلام می دارد :
باعنایت به نامه شماره 61670/95م مورخ 28/2/95 دبیرکل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا حسب مفاد مصوبه یکهزارویکصدو پنجمین جلسه شورای پول واعتبار مورخ 26/6/1388 میزان پول رایج همراه مسافرین خروجی مبلغ پنج میلیون ریال (5000000 ریال ) تعیین گردیده است. مقتضی است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مطابق مفاد نامه مزبور، مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

رونوشت :
1- جناب آقای عسگری معاون محترم فنی وامورگمرکی جهت استحضار