ممنوعیت ورود خودروهای فاقد سیستم یورو 4 و مدل قبل از 2010 به آذربایجان

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: ممنوعیت ورود خودروهای فاقد سیستم یورو 4 و مدل قبل از 2010 به اذربایجان
باسلام و احترام،
به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 4173745/155/433 مورخ 23/3/95 مدیرکل محترم مشترک المنافع و قفقاز وزارت امورخارجه منضم به نامه 313499 مورخ 21/3/95 سفارت جمهوری اسلامی ایران درباکو درخصوص ممنوعیت ورود خودروهای فاقد سیستم یورو 4 و مدل قبل از 2010 (بمنظور رعایت به هنگام صدور پروانه های خروج موقت و یا صادرات قطعی به مقصد کشور آذربایجان) جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20/11/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

رونوشت :
1- جناب آقای عسگری معاون محترم فنی وامورگمرکی جهت استحضار .
2- جناب آقای کاخکی مدیرکل محترم دفتر همکاریهای بین الملل جهت آگاهی
 

جناب آقای عطرچیان
مدیرکل محترم دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
موضوع : ممنوعیت ورود خودروهای فاقد سیستم یورو 4 و مدل قبل از 2010 به جمهوری آذربایجان
با سلام
احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 313499 مورخ 1395/03/21 سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو پیرامون ممنوعیت ورود خودروهای فاقد سیستم یورو 4 و مدل قبل از 2010 به جمهوری آذربایجان، جهت آگاهی و بررسی عمل متقابل برای کامیون های آذری ایفاد می گردد.
غلامرضا باقری مقدم
مدیرکل مشترک المنافع و قفقاز

 
4173745