اجباری شدن ارسال پیش اظهاریه الکترونیکی تیر TIREPD به کشور آذربایجان

210/30/7824
1397/11/6
شرکت های حمل و نقل بین المللی (عضو و غیرعضو)
موضوع : اجباری شدن ارسال پیش اظهاریه الکترونیکی تیر به کشور آذربایجان
با سلام
با عنایت به نامه واصله به شماره 1271/ب ف/29/الف مورخ 97/11/06 سرپرست محترم دفتر کارنه تیر اتاق بازرگانی ایران،، به آگاهی میرساند :
بر اساس اعلام سازمان ایرو به نقل از دفتر دائمی جمهوری آذربایجان در سازمان ملل متحد  با توجه به الحاق ایک کشور در 12 مارس 1996 به کنوانسیون تیر و اصلاح آیین نامه گمرکی در مورخ 28 دسامبر 2018، ارسال الکترونیکی اطلاعات کالا و کامیون به جز کالاهای فاقد ارزش تجاری همراه افراد حقیقی از 1 فوریه 2019 (12 بهمن 1397) امر اجباری تلقی می شود و عدم رعایت آن، تعهدات اداری را برای شرکت حمل و نقل در پی خواهد داشت.
به همین منظور ضروریست شرکت های حمل و نقل به ویژه شرکت های فعال در این مسیر توجه خاص به موضوع را داشته باشند.
مجمد جواد عطرچیان
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران