نحوه ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات و رفع تعهد ارزی پروانه صادراتی

97/358723
1397/10/10
جناب آقای مودودی
سرپرست محترم سازمان توسعه تجارت ایران

با سلام و احترام
پیرو دستورالعمل شماره 97/299874 مورخ 1397/08/27 در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشورف نظر به اینکه تعدادی از صادرکنندگان تاکنون نسبت به ثبت اطلاعات مرتبط با واردات در مقابل صادرات خود یا واردات در مقابل صادرات غیر (واگذاری پروانه های صادراتی) در سامانه های ذیریط (تامین ارز و جامع تجارت) اقدام ننموده اند.
به پیوست دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات یادشده در سامانه های مزبور ارسال می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب را به نحو مقتضی و به قید فوریت به صادرکنندگان کشور اطلاع رسانی نمایند.
غلامرضا پناهی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
درصورتی که صادرکنندگان تمایل داشته باشند ارز حاصل از صادرات خود را جهت وارداتشان استفاده نمایند لازم است در عملیات ثبت سفارش، نوع عملیات ارزی را “بانکی” و فیلد تامین ارز را “ازمحل صادرات” انتخاب و پس از نهایی کردن ثبت سفارش به بانک عامل مراجعه نموده و درخواست گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) از نوع ” ارز اشخاص – از محل صادرات” نمایند.
درصورت تایید گواهی توسط بانک مرکزی، لازم است بانک عامل ضمن اخذ وثایق مطابق بند “ی” بخش اول مجموعه مقررات ارزی، اطلاعات پروانه های صادراتی مورد نظر را از بازرگان اخذ نموده و در سامانه تامین ارز ثبت نماید.
پس از آن بازرگان می تواند پرداخت ارز به فروشنده خارجی را انجام داده و سایر رویه های معمول واردات کالا را در چارچوب ضوابط و مقررات جاری انجام دهد. همچنین در خصوص استفاده از پروانه صادراتی سایرین (واردات در مقابل صادرات غیر) فرایند کلی مشابه حالت فوق خواهد بود با این تفاوت که پس از درج اطلاعات پروانه صادراتی در سامانه تامین ارز به منظور تایید جواز استفاده از پروانه صادراتی، پیغامی – به صورت سیستماتیک – به کارتابل صادرکننده در سامانه جامع تجارت ارسال می گردد.
پس از تایید صادرکننده، بازرگان می تواند پرداخت ارز به فروشنده خارجی را انجام داده و سایر رویه های معمول واردات کالا را در چارچوب ضوابط انجام دهد.
تبصره 1 : برای مواردی که بازرگان پیش از این، اقدام به پرداخت ارز حاصل از صادرات به فروشنده خارجی نموده و به ازای آن اطلاعات پروانه های صادراتی توسط بانک عامل در سامانه تامین ارز ثبت نشده است لازم است در صورت مغایرت نوع عملیات ارزی و تامین ارز ثبت سفارش و گواهی ثبت آماری با موارد اشاره شده در بالا، نسبت به ویرایش ثبت سفارش خود در سامانه جامع تجارت و ویرایش نوع نرخ گواهی ثبت آماری در بانک عامل اقدام نماید.
تبصره 2: واردات در مقابل صادرات (صادرات خود و صادرات غیر) صرفا جهت واردات تعرفه های اولویت کالایی (2) و (3) می تواند استفاده شود.

نحوه انجام تشریفات اداری و گمرکی واردات در مقابل صادرات از محل پروانه صادراتی خود

گام 1

واردکننده (صادرکننده)

ایجاد ثبت سفارش
در اینجا واردکننده که می خواهد از ارز حاصل از صادرات خود جهت واردات استفاده نماید، لازم است در عملیات ثبت سفارش در تب ” مالی و بانکی ” فیلد ” نوع عملیات ارزی ” را بانکی و فیلد ” تامین ارز ” را از محل صادرات انتخاب نماید.

نکته اول : واردات د رمقابل صادرات صرفا جهت واردات تعرفه های اولویت کالایی 2 و 3 می تواند استفاده شود.
تکته دوم : بازرگان بایستی پس از ثبت پیش فاکتور و دریافت نتیجه استعلام ضوابط تجاری، بر اساس نوع کالا، درخواست مجوز ارزی را به صورت سیستمی به یکی از دستگاه های مجوز دهند ارزی (وزارت بهداشت/جهاد یا یکی از 8 دفتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت) ارسال کرده و پس از دریافت مجوز (در صورت تایید دستگاه مجوز دهنده) نسبت به پرداخت کارمزد و دریافت شماره 8 رقمی ثبت سفارش اقدام نماید.

گام 2

واردکننده (صادرکننده)

مراجعه به بانک عامل و درخواست تامین ارز ثبت سفارش
واردکننده جهت تامین ارز ثبت سفارش خود به بانک عامل مراجعه نموده و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی، برای آن ثبت سفارش درخواست تامین ارز می نماید.

 

گام 3 بانک عامل درخواست گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)
بانک عامل باید با مراجعه به سامانه ” پرتال ارزی ” از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری از نوع ” ارز اشخاص ” و از محل صادرات نماید.

 

گام 4 بانک عامل اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگان
در صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد،بانک عامل موظف است تضامین لازم را از بازرگان مطابق بند “ی” بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ نموده و تاییده آن را در ” سامانه تامین ارز ” اعلام نماید.

 

گام 5 بانک عامل ثبت اطلاعات پروانه صادراتی
بانک عامل موظف خواهد بود اطلاعات پروانه صادراتی را در ” سامانه تامین ارز ” ثبت نماید.

نکته : ثبت اطلاعات در سامانه توسط بانک عامل، در صورت نامعتبر بودن پروانه صادراتی امکان پذیر نخواهد بود.

گام 6 بانک عامل ثبت ابزار پرداخت
پس از صدور حواله ارزی به حساب فروشنده خارجی، بانک عامل موظف خواهد بود با مراجعه به ” سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور (سمتاک)” نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب ” برات بدون تعهد پرداخت ” اقدام نماید.

نکته: ابزار پرداخت بسته به نوع روش پرداخت می تواند به صورت LC یا حواله نیز ثبت شود.

گام 7 واردکننده (صادرکننده) ارائه اسناد حمل به بانک عامل
واردکننده لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل دهد.

 

گام 8 بانک عامل ثبت اسناد حمل
بانک عامل باید با مراجعه به ” سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور (سمتاک) ” اسناد حمل را ثبت کند.

 

گام 9

واردکننده (صادرکننده)

ثبت منشا ارز
واردکننده موظف است با مراجعه به ” سامانه جامع تجارت ” در بخش ” مدیریت عمللیات ارزی بانکی “، اطلاعات منشا ارز خود را ثبت کند.

 

گام 10 بانک عامل صدور اعلامیه تامین ارز
بانک عامل با بررسی منشا ارز، اقدام به صدور ” اعلامیه تامین ارز ” می کند.

 

گام 11

واردکننده (صادرکننده)

ترخیص کالا از گمرک
واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه ” شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز (ساتا) ” اقدام به ترخیص کالای خود می نماید.

 

گام 12

واردکننده (صادرکننده)

رفع تعهد و دریافت تضامین
واردکننده پس از ترخیص کالا جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود، باید به بانک عامل مراجعه نماید.

نحوه انجام تشریفات اداری و گمرکی واردات در مقابل صادرات از محل پروانه صادراتی دیگران (واگذاری پروانه صادراتی)

گام 1

صادرکننده

ارائه اسناد حمل به بانک عامل
صادرکننده می تواند اطلاعات پروانه صادراتی خود را به سایر واردکنندگان جهت تامین ارز ثبت سفارش هایشان واگذار نماید. واگذاری پروانه صادراتی و همچنین پرداخت وجه ریالی ارز منتقل شده، خارج از سامانه و بر اساس توافق طرفین صورت می گیرد.

 

گام 2

واردکننده

ایجاد ثبت سفارش
در اینجا واردکننده که می خواهد از ارز حاصل از صادرات خود جهت واردات استفاده نماید، لازم است در عملیات ثبت سفارش در تب ” مالی و بانکی ” فیلد ” نوع عملیات ارزی ” را بانکی و فیلد ” تامین ارز ” را از محل صادرات انتخاب نماید.

نکته اول : واردات د رمقابل صادرات صرفا جهت واردات تعرفه های اولویت کالایی 2 و 3 می تواند استفاده شود.
تکته دوم : بازرگان بایستی پس از ثبت پیش فاکتور و دریافت نتیجه استعلام ضوابط تجاری، بر اساس نوع کالا، درخواست مجوز ارزی را به صورت سیستمی به یکی از دستگاه های مجوز دهند ارزی (وزارت بهداشت/جهاد یا یکی از 8 دفتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت) ارسال کرده و پس از دریافت مجوز (در صورت تایید دستگاه مجوز دهنده) نسبت به پرداخت کارمزد و دریافت شماره 8 رقمی ثبت سفارش اقدام نماید.

گام 3

واردکننده

مراجعه به بانک عامل و درخواست تامین ارز ثبت سفارش
واردکننده جهت تامین ارز ثبت سفارش خود به بانک عامل مراجعه نموده و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی، برای آن ثبت سفارش درخواست تامین ارز می نماید.

 

گام 4

بانک عامل

درخواست گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)
بانک عامل باید با مراجعه به سامانه ” پرتال ارزی ” از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری از نوع ” ارز اشخاص ” و از محل صادرات نماید.

 

گام 5

بانک عامل

اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگان
صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد،بانک عامل موظف است تضامین لازم را از بازرگان مطابق بند “ی” بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ نموده و تاییده آن را در ” سامانه تامین ارز ” اعلام نماید.

 

گام 6

بانک عامل

ثبت اطلاعات پروانه صادراتی و استعلام جواز واگذاری پروانه
بانک عامل با مراجعه به ” سامانه تامین ارزاطلاعات پروانه صادراتی را ثبت می نماید.با توجه به اینکه مالکیت پروانه صادراتی متعلق به شخص دیگری (صادرکننده) هست لازم هست بانک عامل از رضایت صادرکننده جهت واگذاری پروانه صادراتی اش به مشتری (واردکننده) اطمینان یابد. لذا از طریق “سامانه تامین ارز” درخواستی را مبنی بر تایید جواز واگذاری پروانه به آن مشتری ثبت می کند. این درخواست به صورت سیستمی جهت مشاهده صادرکننده به ” سامانه جامع تجارت ” ارسال می شود.

نکته : لازم است بانک عامل در ” سامانه تامین ارز ” فیلد ” محل تامین ارز” را از محل صادرات غیر انتخاب نماید.
 

گام 7

صادرکننده

تایید مجوز واگذاری پروانه صادراتی به واردکننده
صادرکننده لازم است با مراجعه به ” سامانه جامع تجارت ” در بخش “مدیریت ارز حاصل از صادرات “، درخواست بانک عامل مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی خود به آن واردکننده را تایید نماید.

نکته : واگذاری پروانه صادراتی در اینجا به پایان رسیده و از این گام به بعد رویه های معمول واردات توضیح داده شده است.

گام 8 بانک عامل ثبت ابزار پرداخت
بانک عامل باید با مراجعه به ” سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور (سمتاک) ” نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب ” برات بدون تعهد پرداخت ” اقدام نماید.

نکته: ابزار پرداخت بسته به نوع روش پرداخت می تواند به صورت LC یا حواله نیز ثبت شود.
 

گام 9 واردکننده ارائه اسناد حمل به بانک عامل
واردکننده لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل دهد.

 

گام 10

بانک عامل

ثبت اسناد حمل
بانک عامل باید با مراجعه به “ سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور (سمتاک) ” اسناد حمل را ثبت کند.

 

گام 11

واردکننده

ثبت منشا ارز
واردکننده موظف است با مراجعه به ” سامانه جامع تجارت ” در بخش ” مدیریت عمللیات ارزی بانکی “، اطلاعات منشا ارز خود را ثبت کند.

 

گام 12

بانک عامل

صدور اعلامیه تامین ارز
بانک عامل با بررسی منشا ارز، اقدام به صدور ” اعلامیه تامین ارز ” می کند.

 

گام 13

واردکننده

ترخیص کالا از گمرک
واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه ” شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز (ساتا) ” اقدام به ترخیص کالای خود می نماید.

 

گام 14

واردکننده

رفع تعهد و دریافت تضامین
واردکننده پس از ترخیص کالا جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود، باید به بانک عامل مراجعه نماید.