پیش بینی برنامه تولید/ واردات شرکتهای دارویی تولیدکننده / واردکننده

مدیر عامل محترم شرکت دارویی (کلیه شرکتهای دارویی تولیدکننده / واردکننده)

موضوع: پیش بینی برنامه تولید/واردات  شماره : ۱۴۴۰۴۳/۶۶۵ تاریخ: ۱۲/۱۰/۱۳۹۴

با سلام و احترام؛

با عنایت به اجرای سیستم جدید پیش‌بینی و تعهدات تامین دارو، برای دو ماه پایانی سال جاری و سال ۹۵، مقتضی است پیشبینی بودجه‌ی برنامه ریزی تولید/ واردات، موجودی ها و قیمت پیشنهادی فراورده‌های ثبت شده خود را طبق شرایط زیر به این اداره کل اعلام فرمایید.

  • اطلاعات اعلامی مبنای برنامه ریزی تامین داروی کشور بوده و پس از طی فرایند تایید با مشارکت آن شرکت و با توجه به سایر متغیرهای دخیل در تصمیم‌گیری مثل اولویت تولید داخل، وضعیت کیفی و قیمت رقبا، پس از اصلاح به عنوان تعهد آن شرکت در نظر گرفته می‌شود. لذا ارائه آمار صحیح و رعایت تعهدات باعث اعتمادسازی در برخوردهای آتی با آن شرکت خواهد شد.
  • برای ورود اطلاعات صفحه ای تحت عنوان پیش بینی و تعهدات در کارتابل آن شرکت در سامانه تیتک ttac  طراحی شده است، لذا اطلاعات درخواستی در صفحه مذکور درج و عین آن بصورت مکتوب رسمی با تأیید مدیرعامل و مسئول فنی تا تاریخ ۲۰ دیماه ارسال گردد. در این صفحه علاوه بر امکان درج برنامه تولید/واردات بصورت سالانه، دو ستون برای اعلام موجودی قبل از آزاد سازی (موجودی انبار تولیدکنندگان و موجودی گمرک واردکنندگان) و ستون موجودی پس از آزادسازی (موجودی شعب مرکزی و استانی پخشها) وجود دارد. همچنین ستونی برای درج قیمت پیشنهادی مصرف کننده وجود دارد. لازم است در ستونهای مربوط به اطلاعات ماهانه، پیش‌بینی تعداد بسته هر فراورده که طبق بودجه در آن ماه مشخص آزاد و به پخش ارسال میشود درج شود و از ذکر میزان تولید یا سفارش واردات در این ستون خودداری گردد.
  • عدد درج شده در قیمت مصرف کننده و قیمت ارزی (برای واردات) فارغ از قیمت مصوب فعلی به عنوان فراخوان و پیشنهاد قیمت نیز در نظر گرفته خواهد شد. لذا برای واردکنندگان این قیمت مبنای تعیین سهمیه آنها بوده و تولید کنندگان نیز در طول سال ۹۵ نمیتوانند قیمتی متفاوت از قیمتی که در این ستون اعلام می‌نمایند، درخواست کنند.
  • صفحه مذکور در سایت در حال حاضر باز و در تاریخ ۱۸ دیماه بسته خواهد شد و در صورت عدم اعلام و درج اطلاعات در سایت به منزله انصراف آن شرکت از تولید/ واردات آن فرآورده در سال ۹۵ خواهد بود.
  • نحوه برنامه ریزی بصورت پیش‌بینی گردان سه ماهه rolling forecast بوده و شرکتها امکان تغییر تعهدات و برنامه ها را با توجه به شرایط زمانی و محدودیتهای خاصی خواهند داشت و  عملا انحراف از برنامه سه ماه اتی نسبت به زمان حال غیرمجاز است.

در انتها ضمن تشکر پیشاپیش از دقت نظر و توجه آن شرکت ها، باطلاع میرساند در صورت هر گونه سؤال و ابهام با خانم دکتر نوری پرتو یا دکتر سمیعی (۶۶۴۶۶۹۳۰) تماس حاصل فرمائید.

دکتر اکبر عبدالهی اصل – مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر