پرایس لیست موتورهای چهار چرخ ( ATV ) و کارتینگ سال 2014

247633/6918/203/24/540
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: پرایس لیست موتورهای چهار چرخ ( ATV ) و کارتینگ سال 2014
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 527 مورخ 7/12/92 کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس انواع مدل موتورهای چهار چرخ ATV و کارتینگ سال 2014 ساخت کشورهای آسیایی و اروپایی ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری موتورهای چهار چرخ و کارتینگ وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش
atv 2014 price list 2
atv 2014 price list 1