نام نویسنده: ناشناس

شبنم

با سلام.من در ثبت سفارش چای دچار مشکل شده ام.این کالا حتما باید بر اساس کیلوگرم ثبت سفارش شود.از طرفی مشمول طرح شبنم شده است و کد شبنم بر اساس بسته/کیسه/کارتن اخذ می شود.همانطور که می دانید در سایت ثبت سفارش 3 آیتم جدید اضافه شده:تعداد شبنم،واحد شبنم و تعداد در واحد.تعداد در واحد باید …

شبنم ادامه »