ضوابط صادرات طلا، نقره و پلاتین

اشخاص حقیقی و حقوقی صادر کننده مخیر خواهند بود در قبال صدور مصنوعات طلا، نقره و پلاتین تعهدات مربوط را با واردات شمش معوض فلزات مذکور به همان میزان یا معادل ارزش مصنوعات صادراتی با ارائه و فروش ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی تسویه نمایند.
tala