ارزش گمرکی ماشین آلات راهسازی BOMAG آلمان سال 2014

44554/4284/205/24/113
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش ماشین آلات راهسازی BOMAG آلمان سال 2014

با سلام و احترام
دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 536 مورخ 30/2/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت و همچنین صورتجلسه شماره 119 کمیته ارزش این دفتر به پیوست 6 برگ ارزش انواع ماشین آلات راهسازی BOMAG سال 2014 ساخت آلمان به نمایندگی شرکت مهندسی فن و توسعه ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.