ارزش گمرکی مینی بوس فیات DUCATO مدل 2014

44546/7549/203/24/112
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش مینی بوس فیات DUCATO مدل 2014

با سلام و احترام
دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 538 مورخ 13/3/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش مینی بوس فیات DUCATO سال 2014 ساخت ایتالیا به نمایندگی شرکت خودرو سازی توسعه بین الملل لوتوس به شرح جدول زیر ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری مینی بوس وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

CFR(EURO) قیمت به سی اف آر ITEM DESCRIPTION توضیحات MODEL مدل
21512 2/3 MJT L4H2,ENGINE TYPE :FIA FO48ID
M/V/S 251.HH2.
120HP-4XH.SPEED LIMITED
18+1 PERSON
FIAT DUCATO MINIBUS