ارزش گمرکی کامیونهای کشنده MAZ سال 2014

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش کامیونهای کشنده MAZ سال 2014

با سلام و احترام
دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 538 مورخ 13/3/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیونهای کشنده MAZ سال 2014 ساخت بلاروس به نمایندگی شرکت آذهایتکس به شرح جدول زیر ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

PRICE PER UNIT,
EURO,FCA MINSK
MODEL NO
58000 Fifth–wheel truck MAZ-544018-1320-730 (4×2,Euro-3,Mercedes-benz) CBU 1
66000 Fifth–wheel truck MAZ-6430158-1320-712(6×4,Euro-3,Mercedes-benz)CBU 2
38350 Chassis MAZ-437130-350-700(4×2,Euro-3,Deutz)CBU 3
84000 Dump-truck MAZ-6516V8-520-700(8×4,Euro-5,MAN)CBU 4
71750 Chassis MA3-MAH(6×4)632536 ( CBU ) 5
64750 Truck tractor MA3-MAH(4×2)540548 ( CBU ) 6