ارزش گمرکی ماشین آلات راهسازی LIUGONG چین سال 2014

47679/5200/205/24/123
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش ماشین آلات راهسازی LIUGONG چین سال 2014

با سلام و احترام
دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 536 مورخ 30/2/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست 5 برگ پرایس ماشین آلات راهسازی LIUGONG سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت حفار ماشین شیراز ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

خداکرم اسکندری
سرپرست دفتربررسی و تعیین ارزش