ترخیص اقلام دارویی

بسمه تعالی
33088/10384/732/73/28
28/02/1394
گمرک …….

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 5690/665 مورخ 25/1/94 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ترخیص اقلام دارویی ارسال و اعلام میدارد ضمن تطابق موارد کلی کالای وارده با مجوزهای مربوطه , مطابقت محموله دارویی از نظر مقداری (تعداد کمتر و یا بیشتر) الزامی میباشد خواهشمند است دستورفرمائیدنسبت به موردبا رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه