نوبت دهی اظهار الکترونیکی در فرودگاه امام

بسمه تعالی
به اطالع کلیه ارباب رجوع های محترم گمرک فرودگاه امام (ره) می رساند:

از روزچهارشنبه مورخ 94/9/49 نوبت دهی اظهار ها راه اندازی شده است و کلیه مراجعین محترم می بایست با استفاده از سایت دوراظهاری (EPL) اقدام به فعالیت نمایند و مراجعه حضوری جهت ارائه اصل اسناد به کارشناس بعد از صدور پروانه خواهد بود.

توضیحات تکمیلی :
نکته مهم : در هر بار خروج از صف و یا ارزیابی و … اخذ نوبت جهت ادامه فرآیند ضروری است.
ثبت و ورود اطالعات ارزش :
ثبت و ورود اطالعات سیستم ارزش بعد از صدور پروانه و قبل از مراجعه به کارشناس می باشد.

تعیین ماهیت و ارسال به آزمایشگاه:
– در صورتیکه کارشناس نیاز به نظر آزمایشگاه تعیین ماهیت داشته باشد ، این موضوع را به صورت یک نظر در سامانه ثبت و نیز تغییر مسیر به قرمز انجام خواهد شد.
– در صورتیکه دارای سابقه هستید یا نیستید ، حتما این موضوع را در قسمت ” مشاهده پیغامهای اظهارنامه و ارسال پیغامبرای کارشناس ” قید نموده تا از دوباره کاری جلوگیری بعمل آید.

توصیه هایی جهت تسریع در انجام فرآیند :
1-اسکن اسناد با کیفیت به بررسی سریعتر و دقیق تر اظهارنامه شما کمک بسیاری خواهد نمود.
2-در صورت داشتن کاتالوگ ، گواهی مبدأ ، سابقه و … حتما در مرحله اول اظهار اضافه شده تا از مراجعه مجدد و رفت و برگشت چندباره جلوگیری بعمل آید.
3-در قسمت “مشاهده پیغام های اظهارنامه و ارسال پیغام برای کارشناس” می توانید به راحتی نظرات کارشناس و ارزیاب و … را مشاهده و از آن طریق برای کارشناس و ارزیاب پیغام مناسب ارسال نمایید.
همچنین پیشنهاد می شود جهت کمک به کارشناسی دقیق ، در زمان اظهار توضیحات مورد نیاز مانند توصیف کاال ، مشخصات تخصصی و … را در همین قسمت وارد نمایید.
4-در صورت عدم اتصال سازمان های مجوز دهنده به سامانه EPL به صورت مستقیم ، کد رهگیری مجوز سازمان ها رادر قسمت “ارسال پیغام …” وارد نموده و یا اسکن مجوز را در اسناد مربوطه اضافه نمایید.
و
5-پس از اظهار ، می توانید در مرحله کارشناسی با استفاده از منوی “مشاهده اسناد” قسمت “اضافه کردن سند” ، اسناد جدید خود را در سایت بارگذاری نمایید.
6-پس از اظهار در قسمت مشاهده وضعیت می توانید مجوز های مورد نیاز اظهارنامه تنظیمی خود را مشاهده نمایید.
7-در صورت غیر فعال شدن گیت کارشناسی به علت مرخصی ، مأموریت و … این موضوع در سایت EPL به اطالع شما رسیده خواهد شد .
8-بعد از ارزیابی و تأیید ارزیاب در سامانه ، دریافت نوبت جهت ادامه فرآیند اجباری می باشد. همچنین نظریه ارزیاب در سامانه الزامی می باشد.