فهرست تعرفه های ترجیحی بین ایران و ترکیه

ما در این بخش فهرست کالاهایی که در تجارت خارجی ایران با ترکیه ( واردات و صادرات) از تخفیفات و ترجیحات تعرفه ای برخوردار هستند که منتشر می کنیم. علاوه بر لیست پایین می توانید لیست کاملتر را دانلود کنید.
دانلود کامل لیست تعرفه و تخفیفات ترجیحی بین ایران و ترکیه
1. فهرست ترجیحات و تخفیفات تعرفه ای تجارت مرزی بین ایران و کشور ترکیه *

کالاهای مبادلات تجاری در سقف پنجاه میلیون  دلار بین جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکیه، متضمن ترجیحات و تخفیفات تعرفه ای اعطایی به طرفین میباشد که فهرستهای آن تحت عناوین لیست “کاالهای ایرانی مورد تأیید طرف ترک برای اعطای ترجیحات در تجارت مرزی” و لیست ” کالاهای ترکیه مورد تأیید طرف ایرانی برای ترجیحات در تجارت مرزی” تنظیم شده است.

* موضوع مصوبه شماره 24248/ت31181 ک مورخ 1383/6/1 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی.

1. List of tariff preferences and reductions relating to border trade between the Islamic Republic of Iran and Turkey *

Goods exchanged under border trade between the Islamic Republic of Iran and Turkey up to a ceiling of US$ fifty million (US$ 50’000’000) shall be subject to tariff preferences and reductions granted by either side to the other. These goods are listed in two corresponding lists: “Iranian goods confirmed by the Turkish side for border trade preferential tariffs” and “Turkish goods confirmed by the Iranian side for border trade preferential tariffs”.

* –  The CBT for 1384 (2005) is applicable to tariff preferences.

لیست کالاهای ایرانی مورد تأیید طرف ترک برای اعطای ترجیحات در تجارت مرزی

List of Iranian goods confirmed by the Turkish side for border trade preferential tariffs

ردیف Row شماره تعرفه Tariff No. شرح کالا سهمیه فصلی )تن( Seasonal Quotas طول مدت واردات Period of importation حقوق گمرکی Customs duty درصد کاهش تعرفه Tariff reduction in perecentage تعرفه پس از اعمال کاهش Tariff after reduction Description
کالاهای کشاورزی A.Agricultural products
1 0702 گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده 1000 49.1 40% 29.46 Tomatoes (fresh or chilled)
2 0703/10/19/00/11 پیاز 1000 50 40% 30 Onions
3 070320 سیر 40% 30 Garlic
4 0703/90/00/00/11 تره فرنگی 40% 30 Leeks
5 0704/10/00/00/11 گل کلم 40% 12 Cauliflowers
6 0704/90/10/00/11,12 کلم پیچ قرمز، سیاه و سفید 4150 20 40% 12 White, red, and black cabbages
7 07049090 کلم پیچ 2150 20 40% 12 Cabbages, head
8  070511,19  کاهوی کروی و سایر  150  20 40% 12 Lettuce, head
9  0709/60/10/00/11  هویج 500 37.3 40% 22.38 Carrots
10  0707/00/05  خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده  1000  30 40% 18 Cucmbers and pickles thereof, fresh or chilled
11  070930 بادمجان  1000 20 40% 12 Aubergines (egg-plants)
12  0709/60/10/10/00/11  فلفل فرنگی 500 20 40% 12 Sweet peppers
13 070970 اسفناج 150 20 40% 12 Spinach
14 0709/90/70 کدو سبز 150 20 40% 12 Zucchinis
15 0709/90/90/00/15 نعنا 70 20 40% 12 Peppermint
16 07013/20 نخود 2900 19.8 40% 11.88 Chick-peas
17 07013/31,32,33,39 انواع لوبیا 2000 0,19.8 40% 0,11.88 Beans
18 07013/40 عدس 2000  0,19.8 40% 0,11.88 Lentils
19 07013/50  باقلا 5000  0,19.8 40% 0,11.88 Broad beans
20 07013/90/90/00/12 لوبیا چینی 2000  19.8 40% 11.88 Pinto beans
21 0802/12 بادام (بدون پوست) 1300 43.6 40% 26.16 Almonds (shelled)
22 0802/32 فندق بدون پوست سخت 1000 43.6 40% 26.16 Hazelnuts (shelled)
23 0804/10 خرما 10000 25 40% 15 Dates
24 0805/10 پرتغال 500 54.6 40% 32.76 Oranges
25 0805/20 نارنگی 500 54.6 40% 32.76 Mandarins
26 0805/20 لیمو 300 54.6 40% 32.76 Lemons
27 0806/10 انگورتازه 1400 55.5 40% 32.76 Grapes (fresh)
28 0807/11 هندوانه 2000 87.3 40% 52.38 Watermelons
29 0807/19 سایر خربزه و همانند 750 87.3 40% 52.38 Melons
30 0808/20/50 گلابی و به 300 60.9 40% 36.54 Pears and quinces
31 0809/20/05 گیلاس و آلبالو 1400 55 40% 33 Cherries, aweet and sour (fresh)
32 0809/30/90 هلو شلیل و شفتالو 1000 55 40% 33 Peaches
33 0809/40/05 آلو و گوجه 500 55  40% 33 Plums
34 0810/50 کیوی 700 56.4  40% 33.84 Kiwifruits
35 0810/90/95/00/11 انار 1000 50  40% 30 Pome granetes
36 0810/90/95/00/19 سایر میوه تازه به ویژه Oleasters 5000 50  40% 30 Other fresh fruits including Oleasters (ex)
37 0810/90/95/00/19  سایر میوه های تازه به ویژه Rosehips 70 50  40% 30 Other fresh fruits including rose hips (ex)
38 0813/40/95/00/19  گیلاس 250 15.8 40% 9.48 Sweet cherries (ex)
39 0904/11,12 فلفل خرد شده یا خرد نشده 70  30 40% 18 Pepper whether or no crushed
40 0904/20 فلفل فرنگی 70 20,35 40% 12.21 Pimiento
41 0909/20 تخم گشنیز 200 30 40% 18 Seeds of coriander
42 0910/99/91/00/13 سماق 70 30 40% 18 Sumac
43 0910/99/99/00/13 سماق له شده – پودر شده 70 30 40% 18 Sumac, in ground form, powdered
44 0910/99/91/00/14 سیاه دانه 5530 30 40% 18 Nigella sativa caraway
45 1006/30 برنج نیمه سفید یا تمام سفید شده 15000 45.5 40% 27.3 Or not polished or glazedSemimilled or wholly milled rice, whether
46 1008/20 ارزن 5000 35 40% 21 Millet
47 1202/10/90 بادام زمینی (با پوست) 70 32.7 40% 19.62 Peanuts (in shell)
48 1207/40/90  تخم کنجد 5000 24 40% 14.4 Sesame seed
49 1209/91/90/00/11 تخم کدو 700 19.8 40% 11.88 Seeds of pumpkin
50 1209/99/99/90/12 تخم هندوانه 2000 19.8 40% 11.88 Watermelon seed
51 1404/10/00/10/00 حنا 1000 40% Henna
52 1404/90/00/11 چوبک 5000 40% Root of soapwort
53 2007/99/39/00/11 1000 60.1 40% 36.06
ب- کالاهای صنعتی B.Industrial products
54  2515 سنگهای مرمری و تزئینی  – Marble and decorative stones
55 2523 سیمان 1.7  100%  – Cement
56 3301 روغن با اسانس رز  100% Rose oil or essence
57 39 محصولات پلاستیکی ( به جز 390319) 100% Plastic products (not included in 3903.19)
58 4011  لاستیک رویی و تویی چرخ -4,4.5 100% Tyres and inner tubes
59 4012 -4,4.5,2.5 100% Tyres
60 4013 4 100% Tyres
61 6402/99 دمپایی پلاستیکی 17 100% Slippers of plastic (ex)
62 69-2505-2522-2520 مصالح ساختمانی 100% Building materials
63 7311 ظروف برای گاز 2.7 100% Containers for gas (ex)
64 7317 میخ 0.5 100% Nails (ex)
65 7321 اجاق گاز با گاز طبیعی 2.7 100% Natural gas ranges (ex)
66 8516 سماور -2.7,5 100% Samovars (ex)
67 8544 کابل و کابلهای الکتریکی 3.3,3.7 100% Electrica cables and cables
68 96 صنایع دستی بویژه ساخت با دست 100% Handicrafts, exclusively made by hand

لیست کالاهای ترکیه مورد تأیید طرف ایرانی برای اعطای ترجیحات در تجارت مرزی

List of Turkish goods confirmed by the Iranian side for border trade preferential tariffs

ردیف Row شماره تعرفه Tariff No. شرح کالا حقوق پایه سود بازرگانی درصد کاهش تعرفه Tariff reduction in perecentage تعرفه پس از اعمال کاهش Tariff after reduction Description
1 1209/91 تخم سبزیجات 4  –  –  Vegeteble seeds
2 1214/10 یونجه به صورت زیره و به هم فشرده به صورت حبه 4  Alfalfa meal and pellets
3 1512/19 سایر روغن دانه آفتابگردان یا روغن کارتام و اجزائ آنها 46 10% 41.4  Sunflowe – seed oil and fractions
thereof
4 3212/10 ورقه های داغ زنی 4 Stamping foils
5 3213 رنگ برای نقاشی های هنری و آموزشی 4 6 30% 4.2 Artists’ students’ or signboard
painters’ colours
6 3215/19 سایر انواع مرکب چاپ برای ماشین کپی 4 11 30% 7.7 Printing ink for duplicating
machines
7 3304/91 پودرهای آرایشی 4 46 20% 36.8 Make-up powders
8 3305/10 شامپو 4 46 10% 41.4 Shampoos
9 3917 لوله، شلنگ و لوازم آنها از مواد پلاستیکی 4 6,11 15% 5.1,9.35  Tubes, pipes, joints, elbows and
flanges of plastic.
10 4407 Till last chapter چوب و اشیائ چوبی 4 10%  Wood and wooden products
11 4411 تخته فیبری از چوب یا سایر مواد چوبی 4 6,26 10%   5.4,23.4  Fibre board of wood with surface
covered
12 48 کاغذ، اشیاء ساخته شده از خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا 4  10%  Paper, articles of man made
filaments
13 5401 نخ دوخت از رشته های سنتتیک یا مصنوعی 4 16  20% 12.8  Sewing thread of man made
filaments
14 5403 نخ از رشته های مصنوعی 4 6 20% 4.8  Artificial filament yarn
15 5406 نخ از رشته های سنتتیک 4 26 20% 20.8  Man-made filament yarn
16 6103 لباس به صورت دست، ژاکت، بلوز شلوار مردانه و پسرانه 4 46 10% 41.4  Man-made filament yarn
17 6105 پیراهن مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب باف 4 46  10% 41.4  Men’s or boy’s shirts, knitted or
crocheted
18 6106 پیراهن، بلوز، بلوز شومیز، زنانه یا دخترانه کشباف یا قلاب باف 4 46  10% 41.4 Women’s or girl’s blouses, shirts
and shirt-blouses, knitted or
crocheted
19 6301  پتو و زیرانداز سفری 4 66 10% 59.4 Blankets and travelling rugs
20 6302 شستنی های زختخواب، سرمیز، توالت یا آشپرخانه 4 66 10% 59.4 Bed linen, table linen, toilet linen
and kitchen linen
21 6304 سایر اشیاء برای مبلمان به استثناء آنهایی که مشمول شماره 9404 می شوند 4 66 10% 59.4 Other furnishing articles,
excluding thode of heading 9404
22 6405/10 سایر کفش ها با رویه از چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته 4 96 10% 86.4 Shoes with uppers of leather or
composition leather
23 6702 گل و میوه مصنوعی 4 66 30% 46.2 Artificial floweres and fruits
24 7002/20 شیشه به صورت میله 4 6  30% 4.2 Glass in rods
25 7010 فلاکس و ظروف شیشه ای برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا 4 16 30% 11.2 Flasks and other containers of
glass, of a kind used for the
conveyance or packing of goods
26 7013/21 اشیاء کریستال از کریستال سرب 4 26  30% 32.2 Articles of lead crystal
27 7117 جواهرات بدلی 4 46,36  20% 36.8,28.8 Imitation jewellery
28 7606 صفحه، ورق و نوار آلومینیوم 4 6,21 10% 5.4,18.9 Aluminium plates, sheets and
strips
29 7615/19 سایر لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات انها از آلومینیوم 4 36 15% 30.6 Other sanitary ware and parts
thereof of aluminium
30 8201/50 قیچی باغبانی و لوازم مشابه که با یک دست کار می کنند 4  – Secateurs and similar one –
handed pruners and shears
31 8201/60 قیچی برچین بر و لوازم مشابه که با یک دست کار می کنند 4 11 15% 9.35 Hedge shears, similar two-handed
shears Pencil sharpeners and
blades therefor
32 8214/10 مدادتراش و کاغذ بر 4 6,16 10% 5.4,14.4 Pencil sharpeners and blades
therefor
33 8215 قاشق، چنگال و کارد 4 36  10% 32.4 Spoons, forks, knives
34 8301/40 قفل درب 4 26 10% 23.4 Door locks
35 8202/10 لولا 4 26 10% 23.4 Hinges
36 83110/10 الکترودهای اندود شده برای جوشکاری یا قوس الکتریکی از فلزات معمولی 4 21 10% 18.9 Coated electrodes of base metal far
electric arcwelding
37 8415/10 دستگاههای تهویه مطبوع 4 56 10% 50.4 Air conditioning machines
38 8418 یخچالها از نوع خانگی 4 11,46,56 10% 9.9,41.4,50.4 Refrigerators, household type
39 8421/11 خامه گیر 4 Cream separators
40 8430 ماشین های خاکبرداری، کوبیدن و سفت کردن زمین 4 -6,16 10% 5.4,14.4 Moving, tamping and compacting
machinery
41 843221 کلوخ شکن دیسکی 4 11 10% 9.9 Disc harrows
42 843390 اجزاء وقطعات ماشین ها کلوخ شکن یا خاکبرداری 4 6 10% 5.4 Spare parts for disc harrows or
moving machinery
43 845130  ماشین ها و پرسهای اتو کردن 4 Ironing machines and presses
44 845229 چرخ های دوزندگی صنعتی 4 Industrial aewing machines
45 8459 ماشین ابزارها برای سوراخ کردن 4 6,- 10% 5.4 Machine drilling
46 847790  اجزاء و قطعات برای ماشین های صنعتی 4 Spare parts for industrial
machining
47 8481 انواع شیر و وسایل همانند برای لوله و 4 6,11,36,46 10% 5.4,9.9,32.4,41.4 Taps, cocks, valves, similar
appliances for pipes
48 850910 جاروبرقی 4 56 10% 50.9 Vacuum cleaners
49 851310 چراغ 4 21 10% 18.9 Lamps
50 851511 هویه ها و طپانچه های لحیم کاری 4 21 20% 16.8 Soldering irons and guns
51 852812 تلویزیون زنگی 4  6,21,36,56 10% 5.4,18.9,32.4,50.4 Colour TV
52 850940 آب میوه و سبزی گیری 4 56 10% 50.4 Fruit or vegetable juice extractors
53 851010 ریش تراش 4 16 10% 14.4 Shavers
54 851631 مو خشک کن 4 26 10% 23.4 Hair dryers
55 851640 اتوی برقی 4 56 10% 50.4 Electric smoothing irons
56 851650 فر مایکروویو 4 56 10% 50.4 Microwave ovens
57 8516/60 کباب پز و اجاق های خوراک پزی 4 36 10% 32.4 Roasters
58 9401/61 مبل روکش شده 4 46 10% 41.4 Seats, upholstered
59 960910 مداد و مداد رنگی با مغزی دارای غلاف سخت 4 46 10% 41.4 Pencils and crayons with leads
encased in rigid sheath
60 9611 مهره های شماره زنی و تاریخ زنی 4 21 10% 18.9  Numbering or date stamps