پذیرش اسناد منشا تامین مواد اولیه قبل از اختصاص کوتاژ

بسمه تعالی
42310/104
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 به پیوست تصویر نامه شماره 1518/93/ص- 3/3/93 معاونت برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز ارسال و بدینوسیله اعلام می دارد: هرگونه پذیرش اسناد منشا تامین مواد اولیه توسط گمرکات اجرایی صرفا در زمان اظهار محموله (قبل از اختصاص کوتاژ) و با رعایت سایر قوانین ومقررات مربوطه امکانپذیر می باشد. بدیهی است ارائه اسناد منشاء پس از صدور اظهارنامه به گمرکات و یا کارگروه فنی تشخیص ماهیت فرآورده های نفتی، قابل پذیرش نمی باشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات