سواری HYUNDAI VELOSTER 1.6 L HATCH BACK سال 2014 هاچ بک ولوستر هیوندای

244106/4177/205/24/535
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش سواری HYUNDAI VELOSTER 1.6 L HATCH BACK سال 2014
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 528 مورخ 13/12/92 کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواری HYUNDAI VELOSTER 1.6 L HATCH BACK سال 2014 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت آسان موتور به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

CFR BANDAR ABBAS ( USD)

 OCEAN FREIGHT ( USD)

 FOB (USD)

 MODEL DESCRIPTION

 16485

  $ 680

  $ 15805

 HYUNDAI VELOSTER

1.6 L HATCH BACK A/T

رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش
VELOSTER 2014 PRICE