ارزش سواری چینی مدل ZOTYE Z-300 سال 2014

244128/8875/206/24/536

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: ارزش سواری چینی مدل ZOTYE Z-300 سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 528 کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواری Z-300 سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت سایپا به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

 FOB SHANGHAI ( USD)

 MODEL DESCRIPTION

 10200

ZOTYE -300 A/T 1.6L
ROYAL MODEL
ENGINE: 4A 92S

رسول کوهستانی پزوه

مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش

بخشنامه پرایس لیست zotye
بخشنامه پرایس لیست zotye