لزوم تایید گواهی مبدا ترکیه توسط سفارت ایران برای اخذ تعرفه ترجیحی

241/73/93/104858 تاریخ 1393/06/10    دانلود بخشنامه

کلیه گمرکات اجرایی
با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 203/73/113/56536/93/85622 مورخ 92/5/15 و بخشنامه شماره 231/93/98627 مورخ 93/6/3 موضوع تعرفه ترجیحی کالاهای وارداتی از کشور ترکیه خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت بخشنامه های مورد اشاره فوق در زمان اعمال ترجیحات تعرفه ای در خصوص محصولات با مبدا کشور ترکیه ضمن رعایت قواعد مبدا نسبت به اخذ گواهی میدا ممهور شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه اقدام نمایند.

اضافه می گردد در زمان اعطای تعرفه ترجیحی رعایت کامل مفاد ماده 151 قانون امور گمرکی مورد تایید می باشد.

فرود عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران