ارزش گمرکی خودرو سواری MITSUBISHI ژاپن مدل سال 2016

230/24/206/8211/94/130081
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش سواریهای MITSUBISHIژاپن مدل سال 2016

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 580 مورخ 13/5/94کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواریهای Mitsubishi مدل ساخت 2016 ساخت کشور ژاپن به نمایندگی شرکت آرین موتور پویا به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزش گذاری سواری های وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
CFR BANDAR ABBAS(USD) MODEL DESCRIPTION نوع
10500 MITSUBISHI Mirage 1.2L A/T خودروی سواری
25500 MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.L A/T خودروی سواری

230.24.206.8211.94.130081-13940712