کد های جدید برخی مدلهای انواع خودروهای سواری BMW

44333/4177/206/24/110
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام کدهای جدید برخی مدلهای خودروهای سواری BMW

با سلام و احترام
به پیوست تصویر نامه ثبتی شماره 43766-13/3/93 شرکت پرشیا خودرو در خصوص کد های جدید برخی مدلهای انواع خودروهای سواری BMW ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمائید منبعد برای کلیه خودروهای وارداتی مذکور نسبت به کنترل کد مدل با مندرجات نامه ارسالی پیشگفت و با رعایت سایر مقررات اقدام لازم مبذول دارند .

رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش

ردیف تیپ کد مدل مدل سال حجم موتور
1 528i sedan 5A51 2014 1997 CC
2 520i sedan 5A31 2014 1997 CC
3 320i sedan 3B11 2014 1997 CC
4 328i sedan 3A51 2014 1997 CC
5 X1 sDrive18i VL31 2014 1997 CC
6 X1 xDrive 28i VM11 2014 1997 CC
7 X3 xDrive 28i WX91 2014 1997 CC
8 Z4 SDrive 20i LL31 2014 1997 CC

جدول زیر را شرکت رهپویان مسیح تنظیم کرده است.